Tietoa tontin osta­jalle

Tervetuloa rakentamaan Laukaan Äijälään!

Kokosimme tähän sinulle tietoa rakentamisen suunnittelusta ja aloittamisesta, jotta ne sujuisivat sutjakammin.

Miten varmistan, että rakentaminen onnistuu?

Äijälä on asemakaava-alueen ulkopuolella ja se tarkoittaa suunnittelutarveratkaisun hakemista kaavoitustoimelta lähes koko kylän alueella ennen kuin rakentaminen on mahdollista. Kyseessä on alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu antaa varmistuksen, että rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. Ennen markkinoinnin aloitusta kaavoitustoimi on tehnyt esiselvityksen, joka tuottaa pohjatietoja hakemuksen tekemiseen ja kaavoittajan päätöksentekoon.

Mikä on suunnittelu­tarveratkaisu?

Kaavoittaja tarkastelee rakennuspaikkaa ja sen lähiympäristöä laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi kyläalueena. Suunnittelutarve voi perustua myös alueen erityisiin maisemallisiin tai rakennuskulttuurisiin arvoihin. Ratkaisua tehtäessä arvioidaan muun muassa taajaman ja asemakaavan läheisyys, olemassa olevien rakennusten käyttötarkoitus, alueelle muodostunut tiestö, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet, joukkoliikennepysäkit, kiinteistöjaotus sekä alueelle aikaisemmin myönnetyt rakennusluvat ja suunnittelutarveratkaisut.

Rakennusluvan myöntäminen edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua.

Kuka hakee suunnittelu­tarve­ratkaisua?

Tontin myynti-ilmoituksissa on yleensä maininta, että rakentaminen edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Yleensä rakentaja eli tontin ostaja laatii hakemuksen, mutta myös myyjä voi hakea suunnittelutarveratkaisua ennen myymistä. Hakemus vaatii esim. asemapiirroksen tekemistä.

Hakemuksen hinta on 550 euroa (syksyllä 2022). Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta.

Mistä löydän tietoa suunnittelu­tarve­ratkaisusta ja rakennusluvasta?

Rakennuslupaan ja rakentamiseen liittyvät asiat löytyvät kunnan nettisivulta.

Miten rakennuslupaa haetaan?

Rakennusluvan hakeminen tapahtuu sähköisesti ja tällä videolla on siitä tietoa.

Mistä saa lisää tietoa Laukaan kunnan rakentamisen ajantasaisista määräyksistä?

Mitä vielä olisi tarpeen ottaa huomioon ennen kaivurin tilaamista tontille?

Oheisella videolla on hyvä listaus monista valmisteltavista asioista ennen kaivurin tilaamista tontille. Rakentamisen aloittaminen:

Mistä saan tietoa kätevästi Äijälän kylästä ja kyläläisten palveluista?

  1. Kurkkaa usein laukaanaijala.fi -sivustoa.
  2. Seuraa facebookissa Äijälän kyläseura ry:tä.
  3. Seuraa Äijälän Liikunnan facebookia.
  4. Liity facebookissa Äijälä-ryhmään (suljettu ryhmä), missä voit esittää kysymyksiä, kysyä vinkkejä tai osallistua keskusteluihin.