Tarjoa tonttia

Kiva, kun olet kiinnostunut tarjoamaan uuden kodin paikkaa tuleville kyläläisille!

Tässä muutamia vastauksia yleisimpiin kysymyksiin maanomistajilta. Jos et löydä riittävää vastausta, otathan yhteyttä hankkeeseen, niin pohditaan asiaa yhdessä.

Voiko tontilleni rakentaa?

Äijälän kasvuhanke auttaa selvittämään, onko omistamallesi alueelle mahdollista rakentaa. Hanke tekee kunnan kaavoitustoimen kanssa esiselvityksen, joka helpottaa tontin markkinointia mahdollisille ostajille. Selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi tontin riittävä koko, kiinteistöllä olevien rakennuspaikkojen lukumäärä ja käytettävissä oleva rakennusoikeus, tieyhteys, tien melualue sekä vesi- ja jätevesihuolto. Rakentamisen varmistamiseksi tarvitaan vielä myönteinen päätös kaavoitustoimelta.

Minkä kokoinen tontin on oltava?

Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m², mutta mikäli rakennus liitetään vesihuoltoverkostoon, pinta-alaksi riittää 2000 m².

Mitä määräyksiä tulee ottaa huomioon jo tässä vaiheessa?

Laukaan kunnan rakennusjärjestys ohjaa rakentamista koko kunnan alueella. Esiselvityksen perusteella selvitetään, soveltuuko tontti rakentamiselle kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Samalla nostetaan esille määräyksiä ja rajauksia, joita tulee ottaa huomioon tonttia markkinoitaessa ja rakentamista suunniteltaessa.

Miten varmistan, että rakentaminen onnistuu?

Suunnittelutarveratkaisu antaa varmistuksen, että rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. Hankkeessa tehtävä esiselvitys tuottaa pohjatietoja hakemuksen tekemiseen ja kaavoittajan päätöksentekoon.

Äijälä on asemakaava-alueen ulkopuolella ja se tarkoittaa suunnittelutarveratkaisun hakemista kaavoitustoimelta lähes koko kylän alueella ennen kuin rakentaminen on mahdollista. Kyseessä on alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Mikä on suunnittelu­tarveratkaisu?

Kaavoittaja tarkastelee rakennuspaikkaa ja sen lähiympäristöä laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi kyläalueena. Suunnittelutarve voi perustua myös alueen erityisiin maisemallisiin tai rakennuskulttuurisiin arvoihin. Ratkaisua tehtäessä arvioidaan muun muassa taajaman ja asemakaavan läheisyys, olemassa olevien rakennusten käyttötarkoitus, alueelle muodostunut tiestö, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet, joukkoliikennepysäkit, kiinteistöjaotus sekä alueelle aikaisemmin myönnetyt rakennusluvat ja suunnittelutarveratkaisut.

Rakennusluvan myöntäminen edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua.

Kuka hakee suunnittelu­tarveratkaisua?

Tontin myynti-ilmoituksissa on yleensä maininta, että rakentaminen edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Yleensä rakentaja eli tontin ostaja laatii hakemuksen, mutta myös myyjä voi hakea suunnittelutarveratkaisua ennen myymistä. Hakemus vaatii esim. asemapiirroksen tekemistä.

Hakemuksen hinta on 550 € (syksyllä 2022). Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta.

Mistä saa lisää tietoa kaikista ajantasaisista määräyksistä?

Yleistä tietoa rakentamisesta ja tonteista: www.laukaa.fi.

Tarkempaa tietoa Laukaan kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy pdf-muodossa.

  • Luku 5: Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella,
  • Luku 6: Rakentaminen ranta-alueelle,
  • Liite 5: Rakennusoikeuden muodostuminen kuivalla maalla.

Tontti­markkinointi

Miten saan tonttini mukaan hankkeen markkinointiin?

Uusikotiaijalaan.fi -etusivulla esitellään myytäviä tontteja ja mukaan pääseminen on helppoa. Koska tontti on yksityisomaisuutta, esittelyä varten tarvitaan markkinointisopimus Äijälän kasvuhankkeen kanssa.

Mitä tonttien esittely maksaa?

Yhteismarkkinointiin osallistuminen edellyttää hankkeen omarahoitukseen osallistumista tonttikohtaisella osallistumismaksulla, joka on

  • 80 € / tontti,
  • 70 € / kpl (2 tonttia),
  • 60 € / kpl (yli 3 tonttia)

Miten Äijälää tehdään tunnetuksi?

Hanke tekee Äijälää tunnetuksi Laukaanaijala.fi -sivuilla sekä esim. somessa ja tapahtumissa. Tämä tukee tonttimarkkinointia antamalla taustatietoa Äijälästä asuinpaikkana. Kylän sivulta on linkki myytäviin tontteihin ja päinvastoin.

Kiinteistön­välitys

Mitä hyötyä on kiinteistön­välittäjästä?

Tontin hinnoittelussa kannattaa hyödyntää erikoisosaamista ja alueen kiinteistökauppoihin perehtymistä. Tonttien markkinointi ja myynti on tiukasti laissa säädeltyä ja siksi hankkeen yhteistyökumppanina toimii LKV Flow Äänekoskelta. Se on myös maanomistajan eli myyjän turva.

Myyntisopimus tehdään maanomistajan ja LKV Flown kesken ja sen tekeminen on vapaaehtoista.

Miksi juuri LKV Flow?

Tontin hinnoittelussa kannattaa hyödyntää erikoisosaamista ja alueen kiinteistökauppoihin perehtymistä. Tonttien markkinointi ja myynti on tiukasti laissa säädeltyä ja siksi hankkeen yhteistyökumppanina toimii LKV Flow Äänekoskelta. Se on myös maanomistajan eli myyjän turva.

Myyntisopimus tehdään maanomistajan ja LKV Flown kesken ja sen tekeminen on vapaaehtoista.

Tutustu yritykseen netissä www.flowlkv.fi.

Minkä arvoinen tonttini on?

Suullinen hinta-arvio ei maksa mitään. Kiinteistönvälittäjä perustaa hinta-arvion toteutuneisiin kauppoihin, lähialueella myynnissä olevien tonttien yleiseen hintatasoon sekä suhdanteeseen ajankohtaisesti.

Miten saan yhteyden LKV Flown kiinteistön­välittäjään?

Voit tilata ilmaisen arviokäynnin nettisivulla tai pyydä hanketta toimittamaan Flowlle yhteystiedosi sekä pohjatiedot myytävästä tontista. Voit myös soittaa heille ja kysyä lisää.

Hankkeen tekemä pohjatyö helpottaa jo tässä vaiheessa sekä maanomistajaa että kiinteistönvälittäjää.

Mitä myyntisopimuksen tarkoittaa?

LKV Flow tutustuu tonttiin, hankkii tarvittavat taustatiedot ja asiakirjat, tilaa ja ohjeistaa valokuvauksen, asettaa hinnan, laatii myyntiesitteen, jossa esitellään tontin yksityiskohdat, markkinoi tonttia Etuovi.com- ja Oikotie -sivuilla sekä somessa aktiivisesti omalla markkina-alueellaan. Välittäjä esittelee tonttia ostajille, esittelee tarjoukset ja mahdolliset vastatarjoukset, valmistelee kaupantekoa varten asiakirjat ja laatii kauppakirjan ja järjestää kaupantekotilaisuuden.

Kiinteistönvälittäjä on yhteydessä maanomistajaan 2 krt viikossa myyntisopimuksen aikana, jolloin saat ajantasaista tietoa myynnistä.

Mitä myynti­sopimuksen tekeminen maksaa maan­omistajalle?

Myyntisopimuksen tekeminen ei maksa mitään.

Välittäjä saa sopimuksen mukaisen välityspalkkion (2800 €, norm. 3000 €) tontin myynnistä. Välityspalkkion alennus on 200 € Äijälän kasvuhankkeeseen osallistuville maanomistajille.

Rantatontin välityspalkkiosta on sovittava erikseen välittäjän kanssa, sillä sen myyntihinta on korkeampi kuin muut tontit.

Tontin valokuvaus on olennainen osa markkinointia. LKV Flow tilaa kuvauksen ja kulut laskutetaan maanomistajalta kuvauksen jälkeen. Hinta on 197 € + kilometrikulut.

Myyntiä varten tarvitaan useita asiakirjoja sekä markkinointia maksullisilla nettisivuilla, joista aiheutuu välittäjälle kustannuksia. Asiakirjojen ja markkinoinnin kustannukset ovat yhteensä 400 € (sis. alv 24%) ja ne sisältyvät yhteistyöhintaan hankkeen maanomistajille.

Kauanko myyntisopimus on voimassa?

Sopimuksen mukaan, yleensä 4 kk.

Entä jos tontti ei mene kaupaksi?

Myyntisopimusta suositellaan jatkettavan seuraavan sopimuskauden ajan.

Mikäli et halua jatkaa myyntisopimusta, maksat 400 € asiakirja- ja markkinointikulut LKV Flowlle.

Jos sinulle tulee vielä kysyttävää, otathan yhteyttä hankkeeseen tai kiinteistönvälittäjään. Kunnan kaavoitustoimessa kysymyksiisi vastaa kaavasuunnittelija Outi Toikkanen, puh. 050 568 7206.

Kuten huomaat, hankkeella edistetään tontin markkinointia ja myyntiä monella tavalla. Nyt onkin erityisen hyvä aika laittaa tontti myyntiin!

Lähdetään yhdessä tarjoamaan uusia kodin paikkoja tuleville kyläläisille ja pidetään Äijälä elinvoimaisena jatkossakin.